پروفایل

انجام پروژه مهندسی عمران(فارس-فسا-استهبان-جهرم)

انجام تمام پروژه های دانشجویی و اجرایی مربوط به مهندسی عمران توسط فوق لیسانس عمران و مدرس سابق دانشگاه
انجام تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی توسط نرم افزار sap
طراحی ساختمان با نرم افزارهای etabs و safe همراه با ترسیم نقشه های اجرایی
تدریس تمام دروس تخصصی اصلی عمران (مقاومت مصالح و تحلیل سازه و بتن و فولاد)
طراحی نقشه های اجرایی ساختمان با اتوکد
انجام پایان نامه ارشد عمران (ترجیحا گرایش سازه )

 |